• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας

Σκαρίνου

Το περιβαλλοντικό κέντρο της επαρχίας Λάρνακας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, ιδρύθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας-Αμμοχώστου το 2012. Το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Μέτρο 2.6 «Διατήρηση και Βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των Δασών» Καθεστώς 2.6.1: «Μη Παραγωγικές Επενδύσεις», Έργο: Δημιουργία Κέντρου Επισκεπτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών(ΚΟΑΠ).

Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επισκεπτών για τα σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την Ορεινή Λάρνακας, τόσο για το φυσικό της περιβάλλον, όσο και για τα σημαντικά πολιτιστικά της στοιχεία. Το Κέντρο καλύπτει σε αρχικό στάδιο 18 κοινότητες οι οποίες βρίσκονται στον κύριο δασωμένο όγκο της Επαρχίας.

Προβολή στο Google Maps