• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Προφίλ Έργου Συνεργασίας

Το Έργο με τίτλο «Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Κύπρου», αφορά στη συνέχιση μιας διατοπικής συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων ΟΤΔ της Κύπρου που πραγματοποιήθηκε την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με βασική επιδίωξη την αξιοποίηση και προβολή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και αυτών που θα ενταχθούν αυτή την προγραμματική περίοδο.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος της συνεργασίας είναι ο εντοπισμός των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των μειονεκτικών περιοχών, που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη – της μορφής του μαζικού τουρισμού – και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.

Στο Έργο συμμετέχουν οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. Τις ΟΤΔ αποτελούν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τρόοδους.

Μέλη του Δικτύου Όμορφων Χωριών της Κύπρου είναι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα από την ΟΤΔ Λάρνακας-Αμμοχώστου συμμετέχουν οι Δήμοι Αθηένου και Λευκάρων και οι Κοινότητες Χοιροκοιτίας, Τόχνης, Καλαβασού, Αγίου Θεοδώρου, Κάτω Δρυ και Σκαρίνου. Για την ΟΤΔ Επαρχίας Λεμεσού συμμετέχουν οι Κοινότητες Φοινί, Άγιος Γεώργιος, Ανώγυρα, Λάνεια, Λιμνάτης, Όμοδος, Πραστειό Αυδήμου και Συλίκου. Για την ΟΤΔ Επαρχίας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ συμμετέχουν οι Κοινότητες Αμαργέτη, Αναρίτα, Κάθηκα, Καλλεπεια, Κελοκέδαρα, Πάνω Παναγιά, Σαλαμιού και Χούλου. Τέλος, στην ΟΤΔ Κοινοτήτων Περιοχής Τρόοδους συμμετέχουν οι Κοινότητες Άγιος Θεράπων, Αγρός, Αμίαντος, Άρσος, Ασκάς, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτη και Πεδουλά.