• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Κελοκέδαρα

Πληθυσμός
193
Υψόμετρο
490m
Τοπίο
Παραδοσιακό
Επαρχία
17,125 km²

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ

Καλωσορίσατε

Θεματικά Μονοπάτια

Τα Καλοκέδαρα δεν αναφέρονται καθόλου στις πηγές της περιόδου της Φραγκοκρατίας, ίσως επειδή το χωριό κατά την εποχή εκείνη ήταν μικρό και άσημο. Είναι πολύ πιθανό κατά το 14ο αιώνα να αποτελούσε κτήμα του ευγενούς Gautier de Moine, o οποίος κατείχε και την περιοχή Σίντης (Sindes) που βρίσκεται στα σύνορα διοικητικής έκτασης του χωριού. Ο Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του αναφέρει ότι «δε γνωρίζουμε γιατί πήρε αυτό το όνομα», ενώ στην Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται ότι το χωριό ίσως να πήρε το όνομα του από το δέντρο «καλός κέδρος». Επιπρόσθετα, παλαιότερα υπήρχε η εκδοχή ότι το χωριό πήρε το όνομα αυτό γιατί χτίστηκε σε κοιλάδα κέδρων, άποψη η οποία όμως δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ετυμολογικά. Σημειώνεται ότι, τόσο παλαιότερα (σε μεγαλύτερο βαθμό) όσο και σήμερα, πολλοί Κελοκεδαρίτες χρησιμοποιούν για το χωριό τους και το όνομα η «Τζιελοτζιάρα». Τα Κελοκέδαρα είναι κτισμένα στη δυτική πλαγιά του βουνού Παούρα, σε υψόμετρο 490 μέτρων. Τη δεκαετία του 1960, ο πληθυσμός του χωριού έφτασε στους 758 κατοίκους και μέχρι τότε αποτελούσε ένα παραδοσιακό χωριό με δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Τα σπίτια ήταν όλα χτισμένα με πέτρα από την περιοχή και με δώμα από «βολίτζια» με κλαδιά δέντρων πάνω σ' αυτά, με χώμα και «κόννο» (ένα αργιλώδες χώμα, αδιαπέραστο από τη βροχή) από πάνω.

Θεματικά Μονοπάτια

Θεματικά Μονοπάτια

Σημεία Ενδιαφέροντος
Σημεία Ενδιαφέροντος