• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Καλλέπια

Καλλέπεια

Στο χωρίο στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης.

Εντός του μουσείου έχουν τοποθετηθεί επαγγέλματα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι στην Καλλέπεια, αλλά και στη γύρω περιοχή. Η δημιουργία του μουσείου συμβάλει στην διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων του παρελθόντος που είτε έχουν εκλείψει είτε σήμερα απειλούνται με εγκατάλειψη.