• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Θεματικό κέντρο πληροφόρησης Αγίου Θεράποντα

Άγιος Θεράπων

Στην κοινότητα Αγίου Θεράποντα υπάρχει το Θεματικό Κέντρο πληροφόρησης το οποίο είναι αφιερωμένο στην ελιά.

Στην κοινότητα Αγίου Θεράποντα  υπάρχει το Θεματικό Κέντρο πληροφόρησης το οποίο είναι αφιερωμένο στην ελιά. Η ελαιοκαλλιέργεια ηταν μια από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων  του Αγίου Θεράποντα. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2007-2013 και του Μέτρου Leader της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντα.