• ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
  • ΝΕΑ
  • ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Σύμβαση Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη - Beautiful Cy

Τελευταία ενημέρωση 04 Απριλίου 2022

 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ, που βρίσκεται και είναι εγγεγραμμένη στην οδό Αγ. Λαζάρου 2β, Βορόκλινη, Λάρνακα 7040, Κύπρος ("Χορηγός άδειας") παρέχει άδεια χρήσης του  BEAUTY VILL CY σε Εσάς (Τελικός Χρήστης) για χρήση μόνο υπό τους όρους αυτής της Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη.

 

Κάνοντας λήψη της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής από την πλατφόρμα διανομής λογισμικού της Apple ("App Store") και την πλατφόρμα διανομής λογισμικού της Google ("Play Store") και οποιασδήποτε ενημέρωσης αυτής (όπως επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη), δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη και ότι αποδέχεστε αυτήν την Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη. Το App Store και το Play Store αναφέρονται στην παρούσα Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη ως " Υπηρεσίες ".

 

Τα μέρη της παρούσας Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη αναγνωρίζουν ότι οι Υπηρεσίες δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Άδειας Χρήσης και δεν δεσμεύονται από οποιεσδήποτε διατάξεις ή υποχρεώσεις σχετικά με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, όπως η εγγύηση, η ευθύνη, η συντήρηση και η υποστήριξή της. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ, όχι οι Υπηρεσίες, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και το περιεχόμενο αυτής.

 

Αυτή η Άδεια Χρήσης ενδέχεται να μην προβλέπει κανόνες χρήσης για την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή που έρχονται σε αντίθεση με τους τελευταίους Όρους και Προϋποθέσεις των Υπηρεσιών Media της Apple και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Play (" Κανόνες χρήσης "). Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ αναγνωρίζει ότι είχε την ευκαιρία να αναθεωρήσει τους Κανόνες Χρήσης και η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς.

 

Το BEAUTY VILL CY όταν αγοράζεται ή γίνεται λήψη μέσω των Υπηρεσιών, έχει άδεια χρήσης σε εσάς μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Ο Δικαιοπάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά. Το BEAUTY VILL CY πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές που λειτουργούν με τα λειτουργικά συστήματα της Apple ("iOS") ή το λειτουργικό σύστημα της Google ("Android").

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4. ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

7. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

8. ΕΥΘΥΝΗ

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

11. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1 4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

17. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 

1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Το BEAUTY VILL CY (" Εφαρμογή με άδεια χρήσης ") είναι ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε για να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τους χρήστες σχετικά με σχετικές πληροφορίες σε 32 χωριά στην Κύπρο - και προσαρμοσμένο για κινητές συσκευές iOS και Android (" Συσκευές"). Χρησιμοποιείται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τους χρήστες σχετικά με σχετικές πληροφορίες για 32 χωριά της Κύπρου.

 

Η αδειοδοτημένη εφαρμογή δεν είναι προσαρμοσμένη για να συμμορφώνεται με τους ειδικούς κανονισμούς του κλάδου (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) κ.λπ.), επομένως εάν οι αλληλεπιδράσεις σας υπόκεινται σε τέτοιους νόμους, μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτήν την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή με τρόπο που θα παραβίαζε τον νόμο Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

 

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

2.1 Σας δίνεται μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, με μεταβιβαζόμενη άδεια για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή σε οποιεσδήποτε Συσκευές που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς (Τελικός χρήστης) και όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες Χρήσης, με την εξαίρεση ότι τέτοια Η πρόσβαση στην Εφαρμογή με άδεια χρήσης μπορεί να είναι προσβάσιμη και να χρησιμοποιηθεί από άλλους λογαριασμούς που σχετίζονται με εσάς (Τελικός χρήστης, ο αγοραστής) μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης ή μέσω αγορών όγκου.

 

2.2 Αυτή η άδεια θα διέπει επίσης οποιεσδήποτε ενημερώσεις της Εφαρμογής με Άδεια Χρήσης που παρέχονται από τον Αδειοπάροχο που αντικαθιστούν, επιδιορθώνουν ή/και συμπληρώνουν την πρώτη Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, εκτός εάν παρέχεται ξεχωριστή άδεια για αυτήν την ενημέρωση, οπότε οι όροι αυτής της νέας άδειας θα διέπουν .

 

2.3 Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ή να καταστήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή διαθέσιμη σε τρίτους (εκτός εάν στο βαθμό που επιτρέπεται από τους Κανόνες Χρήσης και με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου), να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να δανείσετε, να μισθώσετε ή να αναδιανείμετε με άλλο τρόπο την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή .

 

2.4 Δεν επιτρέπεται ή επιτρέπετε σε άλλο άτομο να αναστρέψει, να μεταφράσει, να αποσυναρμολογήσει, να ενσωματώσει, να απομεταγλωττίσει, να αφαιρέσει, να τροποποιήσει, να συνδυάσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα ή ενημερώσεις, να προσαρμόσει ή να προσπαθήσει να αντλήσει τον πηγαίο κώδικα της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής ή οποιουδήποτε μέρος αυτού (εκτός από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Επαρχιακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας ) .

 

2.5 Δεν επιτρέπεται ή επιτρέπετε σε άλλο άτομο να αντιγράψει (εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητά από αυτήν την άδεια και τους Κανόνες Χρήσης) ή να τροποποιήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή ή τμήματα αυτής. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε αντίγραφα μόνο σε συσκευές τις οποίες κατέχετε ή ελέγχετε για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης, τους Κανόνες χρήσης και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συσκευή ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζετε ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα αντίγραφα ανά πάσα στιγμή. Εάν πουλήσετε τις Συσκευές σας σε τρίτους, πρέπει να αφαιρέσετε την Εφαρμογή με Άδεια Χρήσης από τις Συσκευές προτού το κάνετε.

 

2.6 Οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και η απόπειρα τέτοιας παράβασης, ενδέχεται να υπόκεινται σε δίωξη και αποζημίωση.

 

2.7 Ο Δικαιοπάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης.

 

2.8 Τίποτα σε αυτήν την άδεια δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορισμός των όρων τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τρίτων.

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

3.1 Ο δικαιοπάροχος προσπαθεί να διατηρήσει ενημερωμένη την Εφαρμογή με άδεια χρήσης, ώστε να συμμορφώνεται με τροποποιημένες/νέες εκδόσεις του υλικολογισμικού και το νέο υλικό. Δεν σας παραχωρούνται δικαιώματα να διεκδικήσετε μια τέτοια ενημέρωση.

 

3.2 Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε και να προσδιορίσετε ότι η συσκευή τελικού χρήστη της εφαρμογής στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω.

 

3.3 Ο Δικαιοπάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως κρίνει σκόπιμο ανά πάσα στιγμή.

 

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

4.1 Ο Δικαιοπάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή τυχόν υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για αυτήν την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αδειοπάροχο στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην Επισκόπηση του App Store για αυτήν την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή.

 

4.2 Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Λάρνακας Ltd και ο Τελικός Χρήστης αναγνωρίζουν ότι οι Υπηρεσίες δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή.

 

 

5. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Αναγνωρίζετε ότι ο Δικαιοπάροχος θα μπορεί να έχει πρόσβαση και να προσαρμόζει το περιεχόμενο της Εφαρμογής με Άδεια Χρήσης που κατεβάσατε και τις προσωπικές σας πληροφορίες, και ότι η χρήση αυτού του υλικού και πληροφοριών από τον Χορηγό υπόκειται στις νομικές συμφωνίες σας με τον Αδειοπάροχο και την πολιτική απορρήτου του Αδειοπαρόχου: https://www.beautifulvillages.com.cy/el/legal/gdpr/

 

Αναγνωρίζετε ότι ο Δικαιοπάροχος μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί περιοδικά τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες για τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογής και τα περιφερειακά σας, να προσφέρει υποστήριξη προϊόντων, να διευκολύνει τις ενημερώσεις λογισμικού και για σκοπούς παροχής άλλων υπηρεσιών σε εσάς (εάν υπάρχουν ) που σχετίζονται με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή.

 

 

6. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή δεν προσφέρει στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στην Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφίες, γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, "Συμφορές"). Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές από άλλους χρήστες της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής και μέσω ιστοτόπων ή εφαρμογών τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού , ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

2. Είστε ο δημιουργός και κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης για εμάς, την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και άλλους χρήστες της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και την παρούσα Άδεια Χρήσης.

3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε ατόμου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την ομοιότητα ή κάθε τέτοιο αναγνωρίσιμο άτομο για να επιτρέψει τη συμπερίληψη και χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και την παρούσα Άδεια Χρήσης.

4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

5. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσκλήσεων.

6. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές , συκοφαντικές ή άλλως απαράδεκτες (όπως καθορίζονται από εμάς).

7. Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, δεν χλευάζουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.

8. Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για παρενόχληση ή απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.

9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.

10. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

11. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.

12. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.

13. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 

Οποιαδήποτε χρήση της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής.

 

 

7. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

 

Υποβάλλοντας προτάσεις για άλλα σχόλια σχετικά με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

 

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη ιδιοκτησία όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιονδήποτε τομέα στην Αδειοδοτημένη Εφαρμογή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στην Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

 

 

8. ΕΥΘΥΝΗ

 

8.1 Ο Δικαιοπάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν λόγω παράβασης καθηκόντων σύμφωνα με την Ενότητα 2 της παρούσας Άδειας Χρήσης. Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση αλλαγών ή χειρισμών της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής, δεν θα έχετε πρόσβαση στην Αδειοδοτημένη Εφαρμογή.

 

8.2 Στο μέγιστο βαθμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Δικαιοπάροχος δεν θα είναι αξιόπιστος για ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από κατοχή, χρήση ή δυσλειτουργία της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, απώλειας υπεραξίας, συσκευής αστοχία ή δυσλειτουργία και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σωματικές βλάβες, ζημιές περιουσίας ή απώλεια κερδών ή ποινικές ζημίες από οποιαδήποτε αιτία ενέργειας που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, είτε προκύπτουν από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ), σύμβαση, αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν ο Δικαιοπάροχος έχει ενημερωθεί ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Στο μέγιστο βαθμό της ισχύουσας νομοθεσίας, η ευθύνη του Δικαιοπάροχου για όλες τις ζημιές δεν θα (εκτός από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) να υπερβαίνει την πραγματική τιμή που καταβάλατε για τη χρήση της αδειοδοτημένης Εφαρμογής.

 

 

 

 

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

 

9.1 Ο δικαιοπάροχος εγγυάται ότι η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή δεν περιέχει λογισμικό υποκλοπής (spyware), δούρειους ίππους (trojan horses), ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό κατά τη στιγμή της λήψης σας. Ο δικαιοπάροχος εγγυάται ότι η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή λειτουργεί όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση χρήστη.

 

9.2 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή που δεν είναι εκτελέσιμη στη συσκευή, η οποία έχει τροποποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση, χειριστεί ακατάλληλα ή υπαίτια, συνδυαστεί ή εγκαταστάθηκε με ακατάλληλο υλικό ή λογισμικό, που χρησιμοποιείται με ακατάλληλα αξεσουάρ, ανεξάρτητα εάν από εσάς ή από τρίτους , ή εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι εκτός της σφαίρας επιρροής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχωστού που επηρεάζουν την εκτελεστότητα της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής.

 

9.3 Απαιτείται να επιθεωρήσετε την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή αμέσως μετά την εγκατάστασή της και να ενημερώσετε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ για ζητήματα που ανακαλύφθηκαν χωρίς καθυστέρηση μέσω email που παρέχεται στο Προϊόν Cla im .

 

9.4 Εάν επιβεβαιώσουμε ότι η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή είναι ελαττωματική, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ επιφυλάσσεται της επιλογής να διορθώσει την κατάσταση είτε μέσω της επίλυσης του ελαττώματος είτε μέσω αντικατάστασης παράδοσης.

 

9.5 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε τον Διαχειριστή του Καταστήματος Υπηρεσιών και η τιμή αγοράς της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής σας θα σας επιστραφεί. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διαχειριστής του Καταστήματος Υπηρεσιών δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή και οποιεσδήποτε άλλες απώλειες, αξιώσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, έξοδα και έξοδα που αποδίδονται σε οποιαδήποτε αμέλεια τήρησης εγγύηση.

 

9.6 Εάν ο χρήστης είναι επιχειρηματίας, οποιαδήποτε αξίωση που βασίζεται σε ελαττώματα λήγει μετά από μια νόμιμη περίοδο παραγραφής που ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες μετά τη διάθεση της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής στον χρήστη. Οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες παραγραφής ισχύουν για χρήστες που είναι καταναλωτές.

   

 

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ και ο Τελικός Χρήστης αναγνωρίζουν ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ, και όχι οι Υπηρεσίες, είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου που σχετίζεται με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή ή την κατοχή του Τελικού Χρήστη ή/και χρήση αυτής της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

 

( i ) αξιώσεις ευθύνης προϊόντος ·

   

(ii) οποιαδήποτε αξίωση ότι η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση. και

 

(iii) αξιώσεις που προκύπτουν από την προστασία των καταναλωτών, το απόρρητο ή παρόμοια νομοθεσία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη χρήση του HealthKit και του HomeKit από την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή σας.

 

 

11. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των Η.Π.Α. ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής τρομοκρατίας». και ότι δεν είστε καταχωρισμένοι σε καμία λίστα απαγορευμένων ή απαγορευμένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

 

 

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Για γενικές ερωτήσεις, παράπονα, ερωτήσεις ή αξιώσεις σχετικά με την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή, επικοινωνήστε με:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ

Οδός Αγ. Λαζάρου 2β

Βορόκλινη

Λάρνακα, 7040

Κύπρος

info@beautyfulvillages.com.cy

 

 

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Η άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ ή από εσάς. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της άδειας θα λήξουν αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ, εάν δεν τηρήσετε οποιονδήποτε όρο(ους) αυτής της άδειας. Μετά τον τερματισμό της Άδειας χρήσης, θα σταματήσετε κάθε χρήση της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα, πλήρη ή μερικά, της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής.

      

 

14. ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ αντιπροσωπεύει και εγγυάται ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων κατά τη χρήση της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής.

 

Σύμφωνα με την Ενότητα 9 της "Οδηγίες για τους ελάχιστους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη για Προγραμματιστή", τόσο η Apple όσο και η Google και οι θυγατρικές τους θα είναι τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και — εφόσον αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης, τόσο η Apple όσο και η Google θα έχουν το δικαίωμα (και θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλουν αυτήν την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτής.

 

 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

 

Όλοι οι τίτλοι, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και προς την Αδειοδοτημένη Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των κειμένων, γραφικών, μουσικής ή ήχων, όλων των μηνυμάτων ή στοιχείων πληροφοριών, φανταστικών χαρακτήρων, ονομάτων, θεμάτων, αντικειμένων, σκηνικών, κοστουμιών, εφέ, διάλογοι, συνθήματα, μέρη, χαρακτήρες, διαγράμματα, έννοιες, χορογραφίες, βίντεο, οπτικοακουστικά εφέ, ονόματα τομέα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία αποτελούν μέρος της αδειοδοτημένης Εφαρμογής μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) και όλα τα αντίγραφά τους ανήκουν σε Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ ή οι δικαιοδόχοι του. Η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους, συνθήκες και συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους νόμους. Αυτή η Αδειοδοτημένη Αίτηση μπορεί να περιέχει αδειοδοτημένο υλικό και, στην περίπτωση αυτή, οι δικαιοπάροχοι της Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ ενδέχεται να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναπαράσταση αυτών των αδειοδοτημένων υλικών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ και, κατά περίπτωση, των αδειοδοτών και εκπροσώπων της Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα Άδεια Χρήσης, όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται βάσει της παρούσας σε Εσάς διατηρούνται ρητά από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ.

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ και ο Τελικός Χρήστης αναγνωρίζουν ότι, σε περίπτωση οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου ότι η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή ή η κατοχή και χρήση από τον Τελικό Χρήστη αυτής της Αδειοδοτημένης Εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του τρίτου μέρους, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίων Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ, και όχι οι Υπηρεσίες, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή ή οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

 

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αυτή η Άδεια Χρήσης διέπεται από τους νόμους της Κύπρου, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων.

 

 

17. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

17.1 Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συμφωνίας είναι ή καταστεί άκυρος, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί. Οι μη έγκυροι όροι θα αντικατασταθούν από έγκυρους διατυπωμένους με τρόπο που να επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός σκοπός.

               

17.2 Συμφωνίες εξασφάλισης , αλλαγές και τροποποιήσεις ισχύουν μόνο εάν έχουν καθοριστεί εγγράφως. Η προηγούμενη ρήτρα μπορεί να παραιτηθεί μόνο εγγράφως.