Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα του Μέτρου 4.2, υλοποιείται το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου». Το Έργο έχει ως βασική επιδίωξη την αξιοποίηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών της Κύπρου, όπως αυτές ορίζονται μέσα από το ΠΑΑ 2007-13, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από την φύση της τοποθεσίας τους και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των μειονεκτικών περιοχών, που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη – της μορφής του μαζικού τουρισμού – και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.

Στο Έργο συμμετέχουν οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. Τις ΟΤΔ αποτελούν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους.

Κεντρικός άξονας υλοποίησης του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας είναι η δημιουργία του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου». Το Δίκτυο θα προβληθεί μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη δημιουργία διαδρομών και ολοκληρωμένων προτάσεων επίσκεψης για τα χωριά του Δικτύου, έκδοση έντυπου οδηγού, οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή μαθητών των χωριών, δημοσιογραφικές επισκέψεις στα χωριά, συνέδριο κ.α.

Στο Δίκτυο έχουν ενταχθεί πέντε χωριά από κάθε ΟΤΔ, μετά από μια διαδικασία που ξεκίνησε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα επιλέξιμα χωριά για συμμετοχή στο Έργο και ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Η αξιολόγησε ανέδειξε ως πρώτα και ιδρυτικά μέλη του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» τις ακόλουθες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αθηένου, Λεύκαρα, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Καλαβασός, Ανώγυρα, Πραστειό Αυδήμου, Λάνια, Αγ. Γεώργιος, Συλίκου, Αμαργέτη, Χούλου, Καλέπεια, Σαλαμιού, Κελοκέδαρα, Κακοπετριά, Πεδουλάς, Αγρός, Αγ. Θεράπων και Φοινί. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η ένταξη περισσότερων χωριών στο Δίκτυο, εφόσον αυτά πληρούν τα σχετικά κριτήρια.