Στο παραδοσιακό κέντρο και πυρήνα της Αθηένου διατηρούνται αυθεντικά τα χαρακτηριστικά της μεσαορίτικης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η πολιτική διατήρησης και αναβίωσης στο παραδοσιακό κέντρο αλλά και ευρύτερα στη δημοτική περιοχή είναι και ήταν βασική επιδίωξη του Δήμου Αθηένου παρόλες τις επεμβάσεις, τις νεότερες προσθήκες και τη φθορά που φέρει το πέρασμα του χρόνου.

Ένας μεγάλος αριθμός οικοδομών χαρακτηρίζονται από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, ιστορική και κοινωνική αξία, οι οποίες και αναβαθμίζονται σταδιακά μέσα από μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια διατήρησης και ορθής αρχιτεκτονικής ένταξης των νεώτερων κτισμάτων.

Ο Δήμος Αθηένου με βασική επιδίωξη να εφαρμόσει πολιτική διατήρησης και αναβίωσης του παραδοσιακού κέντρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, κατά την περίοδο 2001 – 2010 προχώρησε σε αγορά αξιόλογων και σοβαρής Αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά και σημαντικής ιστορικής αναφοράς κτισμάτων, με σκοπό τη μετατροπή τους σε διατηρητέα αναδεικνύοντας την παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά και πολιτισμό.

Συντήρηση – Αποκατάσταση Παραδοσιακού Αλευρόμυλου 

Το έργο  Συντήρησης  – Αποκατάστασης του παραδοσιακού Αλευρόμυλου στο Δήμο Αθηένου έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοδοτούμενο ΄Εργο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 Μέτρο 3.2: Διατήρηση – Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου 

Τη διεύθυνση και το συντονισμό υλοποίησης του ΄Εργου ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ποσό Συμβολαίου:€386.180 + Φ.Π.Α.  Η συνεισφορά του δήμου περιορίστηκε στο 20% του συνολικού κόστους.  

ΟικισμοίΓεφύριαΠλατείες
Content Goes Here!
Content Goes Here!
 Πλατεία Συνεργατισμού

Ο χώρος ο οποίος κατασκευάστηκε η πλατεία παραδοσιακά ήταν δομημένος χώρος μέσα στο κέντρο του ιστορικού πυρήνα, δίπλα από την πλατεία Κουμπίνου. Η υποβάθμιση της πλατείας Κουμπίνου με τη μετακίνηση του κέντρου του οικισμού προς νότο στην πλατεία Εκκλησιών, δημιούργησε προβλήματα στη σύνδεση του νότιου και βόρειου τμήματος του οικισμού. 

 

 

Στόχος της νέας πλατείας ήταν να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των νότιων και βόρειων περιοχών και να αντικαταστήσει το ρόλο της πλατείας Κουμπίνου.

Ο ορισμός του χώρου της πλατείας έγινε με την τοποθέτηση του κτιρίου – στέγαστρου στο δυτικό άκρο της πλατείας και η δαπεδόστρωση της πλατείας που προεκτάθηκε ανατολικά προς την πλατεία Κουμπίνου με σκοπό τη χωρική τους σύνδεση.

Για την επιτυχία της πλατείας χρειάζονται και οι ανάλογες λειτουργίες που να υποστηρίζουν το χώρο καθημερινά και περιοδικά.

Η διαμόρφωση της πλατείας αντανακλά άμεσα στις πιο πάνω λειτουργίες. Ο χώρος κάτω από το στέγαστρο χρησιμοποιείται σαν σκηνή για τις διάφορες εκδηλώσεις.