Αθηένου – «Βασίλειο των Γόλγων»

Στις νότιες παρυφές του κάμπου της Μεσαορίας βρίσκεται ο Δήμος Αθηένου και μοιράζει περίπου στα δύο την απόσταση μεταξύ Λευκωσίας και Λάρνακας.
Η Αθηένου αριθμεί πάνω από 4 χιλιάδες κατοίκους. Η ιστορία της Αθηένου είναι τόσο μακρά όσο και η ιστορία του ελληνισμού στην Κύπρο. Η Αθηένου, αποτελεί την κοιτίδα του αγροτικού κινήματος της Κύπρου. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αρτοποιία (δίνει το 13% της παγκύπριας παραγωγής και ειναι διάσημη για το τοπικό ψωμί το «Αθηενίτικο»). Στην Αθηένου μπορεί κάνεις να επισκεφτεί το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο που διακρίνεται για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του και περιλαμβάνει Αρχαιολογική Συλλογή, τη Συλλογή της Εκκλησιαστικής Τέχνης και την Εθνογραφική Συλλογή.